DVD R vs. DVD RW

Główna różnica między DVD R. i DVD RW jest to, że R jest formatem jednokrotnego zapisu. Dane można nagrać na DVD tylko raz. Z drugiej strony dane na dysku RW można kilkakrotnie usunąć i przepisać.

Zarówno DVD R, jak i DVD RW są w formacie +/-. Zasadnicza różnica między DVD +/- R i DVD +/- RW pozostaje taka sama niezależnie od + lub -.

Wykres porównania

Tabela porównawcza DVD R a DVD RW
DVD R.DVD RW
Oznacza Tylko do odczytu DVD Czytelny, zapisywalny dysk DVD
Może nagrywać pliki Tylko raz (tj. Po raz pierwszy), można go odczytać tylko do końca cyfrowego życia. Może być wielokrotnie zapisywany / nagrywany.
Można usunąć pliki? Nie Tak, można tworzyć nowe pliki.

Różnice technologiczne

Formaty zapisu po użyciu pojedynczego lasera zapisu zmieniają warstwę barwnika wpływającą na nieprzezroczystość barwnika. Laser przyciemnia plamy na warstwie zapisu (warstwie barwnika), aby zapisać informacje. Nośniki wielokrotnego zapisu wykorzystują warstwę zapisu zmiany fazy, w której laser zapisu zmienia polaryzację warstwy zapisu (zwykle materiał metaliczny) poprzez jej krystalizację. Aby usunąć tę warstwę, aby można było dodać nowe dane, używany jest laser kasujący (zwykle laser rejestrujący zmienił ostrość na szerszą niż wymagana do zapisu danych). Ta funkcja kasowania ogrzewa warstwę, powodując, że staje się ona ponownie amorficzna, tak jak w stanie pustym.