Moc kontra moment obrotowy

W fizyce, moc to tempo, w jakim praca jest wykonywana i moment obrotowy jest tendencją siły do ​​obracania obiektu wokół osi. Podczas gdy jednostką mocy są dżule na sekundę, jednostką momentu obrotowego są dżule na radian.

MocMoment obrotowyDefinicja Moc to szybkość, z jaką praca jest wykonywana lub energia jest przesyłana. Moment obrotowy to tendencja siły do ​​obracania obiektu wokół osi (lub punktu podparcia lub osi obrotu). Tak jak siła jest pchaniem lub ciągnięciem, tak moment obrotowy można traktować jako zwrot. Symbolem momentu obrotowego jest τ, grecka litera tau. Jednostka wat = dżul / sekundę Miernik Newtona lub dżul na radian

Moc (fizyka)

W fizyce, moc (symbol: P.) oznacza szybkość, z jaką praca jest wykonywana lub energia jest przesyłana, lub ilość energii wymaganej lub wydatkowanej w danym przedziale czasu. Jako szybkość zmiany wykonanej pracy lub energii podsystemu moc jest:

,

gdzie P. jest mocą, W. jest praca i t jest czas.

The Średnia moc (często nazywane po prostu „mocą”, gdy kontekst wyraźnie to wyjaśnia) oznacza średnią ilość wykonanej pracy lub energii przekazanej na jednostkę czasu. The moc chwilowa jest wówczas wartością graniczną średniej mocy jako przedział czasu Δt zbliża się do zera.

Gdy szybkość transferu energii lub pracy jest stała, wszystko to można uprościć

,

gdzie W. i mi są odpowiednio wykonaną pracą lub energią przekazaną w czasie t (zwykle mierzone w sekundach).

Moment obrotowy

Moment obrotowy przykładany do kół rowerowych.

Moment obrotowy jest tendencją siły do ​​obracania obiektu wokół osi. Moment obrotowy można uznać za zwrot akcji. Jego wielkość zależy od trzech wielkości: Po pierwsze, przyłożonej siły; po drugie, długość ramienia dźwigni łączącego oś z punktem przyłożenia siły; i po trzecie, kąt między nimi. W symbolach:

gdzie

  • jest wektorem momentu i jest wielkością momentu obrotowego,
  • to wektor ramienia dźwigni (wektor od osi do punktu przyłożenia siły), oraz jest długością (lub wielkością) wektora ramienia dźwigni,
  • jest wektorem siły, a jest wielkością siły,
  • oznacza produkt krzyżowy,
  • to kąt między wektorem siły a wektorem ramienia dźwigni.

Długość ramienia dźwigni jest szczególnie ważna; odpowiednio dobranie tej długości leży u podstaw dźwigni, kół pasowych, kół zębatych i większości innych prostych maszyn o przewadze mechanicznej.

Jednostki mocy vs Jednostka momentu obrotowego

Jednostki mocy to jednostki energii podzielone przez czas. Jednostką mocy SI jest wat (W), który jest równy jednemu dżulowi na sekundę. Jednostki mocy inne niż SI obejmują ergs na sekundę (erg / s), moc KM (KM), moc metryczną (Pferdestärke (PS) lub cheval vapeur (CV)) i funty stóp na minutę. Jedna jednostka mocy jest równoważna 33 000 funtów stóp na minutę lub moc potrzebną do podniesienia 550 funtów jednej stopy na sekundę i jest równa około 746 watów. Inne jednostki obejmują dBm, logarytmiczną miarę z 1 miliwattem jako odniesieniem; (jedzenie) kalorie na godzinę (często określane jako kilokalorie na godzinę); Btu na godzinę (Btu / h); i mnóstwo urządzeń chłodniczych (12 000 Btu / h).

Jednostką momentu obrotowego SI jest niutonometr (N · m). W zwyczajowych jednostkach imperialnych i amerykańskich jest on mierzony w funtach stóp (ft · lbf) (znany również jako „funt funt stóp”), a dla mniejszych pomiarów momentu obrotowego: funty funtów (in · lbf) lub nawet cale uncje (in · ozf).