Trucizna kontra Jad

Warunki zatruć i jad są często używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają bardzo różne znaczenia. Jest to metoda dostarczania, która odróżnia jedną od drugiej.

Trucizna jest wchłaniana lub spożywana; trujące zwierzę może dostarczyć toksyczne chemikalia tylko wtedy, gdy inne zwierzę go dotknie lub je. Z drugiej strony jad jest zawsze wstrzykiwany. Każde zwierzę jadowite ma mechanizm (np. Żądło, kły itp.), Aby wstrzykiwać toksyny bezpośrednio innemu zwierzęciu. Właśnie z tych powodów ZatrućJadCel, powód Zadaje ból lub chorobę Zadaje ból lub chorobę Sposób dostawy Absorpcja lub spożycie Iniekcja Formularz Płyn, gaz lub jakiś rodzaj ciała stałego Zwykle płynny