GMT vs. UTC

Czas uniwersalny (GMT) to termin pierwotnie odnoszący się do średniego czasu słonecznego w Royal Observatory w Greenwich, gdzie po raz pierwszy opracowano system około 1850 r. do śledzenia czasu na podstawie rotacji GMTUTCOznacza Czas środkowoeuropejski Coordinated Universal Time / Temps Universel Coordonné (skrót wybrany, aby nie pasować do angielskiego ani francuskiego) Odnosi się do Strefa czasowa System utrzymywania czasu Stosowanie Przez zegary czytelne dla człowieka Przez cyfrowo zsynchronizowane zegary Zmierzone za pomocą Rotacja Ziemi (historycznie) Zasada przejścia atomowego (okresowe aktualizacje czasu astronomicznego)

Czas w Greenwich, Wielka Brytania

W społeczności Greenwich czas GMT (w formie UTC) jest czasem urzędowym tylko zimą (latem czas w Greenwich jest czasem brytyjskim letnim, a nie „GMT”).

Zegar Shepherd Gate w Royal Observatory w Greenwich.

Strefy czasowe na całym świecie

Poniższy film przedstawia krótką historię stref czasowych na świecie, w tym wykorzystanie i rozwój GMT i UTC. Omówiono także przypadki „dziwnych” stref czasowych, takich jak strefy czasowe prezentujące różnice półgodzinne, oraz kraje lub regiony odmawiające przyjęcia tradycyjnych stref czasowych.

Bibliografia

  • http://en.wikipedia.org/wiki/UTC
  • http://en.wikipedia.org/wiki/GMT