Różnice między promieniami X i gamma

Promienie rentgenowskie kontra promienie gamma

Promienie gamma, promieniowanie rentgenowskie, światło widzialne i fale radiowe to wszystkie rodzaje (formy) promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie elektromagnetyczne można opisać w kategoriach strumienia fotonów, które są cząsteczkami bez masy, z których każda porusza się falowo i porusza się (krąży) z prędkością światła. Przebadamy promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma . Promieniowanie rentgenowskie jest używane w naszym codziennym życiu. Na przykład stosuje się je w ochronie lotniska, w stereofotogrametrii Roentgena, krystalografii, astronomii, zastosowaniach przemysłowych, fluorescencji itp. Promienie gamma nie są tak często używane w życiu codziennym, ponieważ są bardziej radioaktywne (niebezpieczne) i ponieważ zabijają żywe komórki. Mimo to mogą i są używane przez ludzi na różne sposoby. Służą do napromieniania, medycyny nuklearnej, zmiany kamieni półszlachetnych, sterylizacji sprzętu medycznego, pasteryzacji niektórych produktów spożywczych i przypraw, pomiaru grubości niektórych metali, pomiaru gęstości gleby na budowach itp. Niska dawka promieniowania gamma najprawdopodobniej może być zwalczany szybko przez ciało (komórki), podczas gdy wysokie dawki mogą uszkodzić komórki i spowolnić proces gojenia. Radionuklidy emitujące promieniowanie gamma są najszerzej stosowanymi źródłami promieniowania. Atmosfera Ziemi jest na tyle gęsta, że ​​nie przepuszcza promieni X i prawie żadnych promieni gamma z kosmosu do nas na powierzchni ziemi. Zauważmy różnice między tymi 2 rodzajami promieniowania elektromagnetycznego.

Istnieje kilka innych różnic między promieniami X i promieniami gamma. Kluczową różnicą jest źródło: promienie X są emitowane przez elektrony poza jądrem, a promienie gamma są emitowane przez samo wzbudzone jądro.

Kolejna różnica polega na ich częstotliwościach. Częstotliwości promieni X wahają się od 30 petaherców do 30 eksherców, a promienie gamma wynoszą powyżej 10 ^ 19 Hz. Ich długości fal są również różne. Długość fali promieniowania gamma jest mniejsza niż długości promieniowania rentgenowskiego. Fotony promieniowania gamma mają najwyższą energię w widmie EMR, a ich fale mają najkrótszą długość fali.

Promienie gamma są znacznie bardziej niebezpieczne i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego niż promieniowanie rentgenowskie. Ponadto promienie gamma są wysoce przenikliwym i wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizującym. Przy dłuższej ekspozycji na żywe istoty mogą powodować raka. Ponieważ długość fali jest bardzo mała, mają one zdolność przenikania przez dowolną szczelinę, nawet jeśli jest to luka subatomowa. Najbardziej szkodliwe są te, które wpadają w okno 3 i 10 MeV.

Promienie gamma są czasami wytwarzane wraz z innymi rodzajami promieniowania, takimi jak alfa i beta. Nie dotyczy to jednak promieni X.

Streszczenie:
1. Promienie gamma powodują więcej szkód dla ludzkiego ciała niż promieniowanie rentgenowskie.
2. Promienie gamma mają krótsze długości fali niż promienie rentgenowskie.
3. Promienie X są emitowane przez elektrony poza jądrem, a promienie gamma są emitowane przez samo wzbudzone jądro.
4. Promienie X są używane w szpitalach do robienia promieni rentgenowskich, ale promienie gamma nie.