Jaka jest różnica między tyranią a despotyzmem?

Wprowadzenie

Na początku XIX wieku wiele systemów politycznych można dobrze wyjaśnić takimi terminami jak „despotyzm” i „tyrania”. Ale z czasem inne terminy, takie jak dyktatura, totalitaryzm itp. Zaczęły być coraz częściej używane do wyjaśniania systemów politycznych, a terminy despotyzm i tyrania zostały zepchnięte na dalszy plan. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak wyraźnego rozgraniczenia między nimi.

Despotyzm

Termin despotyzm odnosi się do systemu zarządzania, w którym jeden podmiot rządzi, mając do dyspozycji absolutną władzę. Tym pojedynczym bytem może być osoba taka jak autokracja lub grupa ludzi jako oligarchia. Despot, pierwotnie greckie słowo oznacza osobę o absolutnej mocy. Termin ten był używany do opisania różnych rodzajów władców w historii, od lokalnego wodza, przywódcy plemiennego po króla lub cesarza. W despotyzmie despot ma wszelkie uprawnienia do rządzenia innymi, uważanymi za gorszych lub pomocniczych. Despotyzm najlepiej opisywać we wczesnej państwowości, jak faraonowie Egiptu.

Tyrania

Według Platona i Arystotelesa tyrania odnosi się do systemu, w którym tyran rządził bez żadnego prawa, aby zrealizować swój własny interes bez żadnej troski o poddanych, i stosował nieetyczne i okrutne taktyki, by torturować poddanych, i używał obcych najemników jako żołnierzy. W starożytnej Grecji do władzy doszli tyranowie wspierani przez chłopów i rosnącą klasę średnią. Mimo że nie mieli prawa do rządzenia, woleli arystokrację.

Różnice między tyranią a despotyzmem

Myśliciele i pisarze polityczni oznaczyli tyranię jako najgorszą formę korupcji rządu. Tyranów i despotów rzadko chwali się i zawsze patrzy się na nie z nienawiścią i strachem. Władca o nieograniczonej despotycznej mocy może stać się tyranem. Ale tyran i despot nie muszą oznaczać tego samego. Despotyczny władca może być życzliwy, jeśli będzie rządził fiat, ale z korzyścią dla poddanych. Ale tyran nigdy nie może być życzliwy, ponieważ tyran zawsze chce realizować swój własny interes. Despotyczny władca traktuje dorosłych poddanych jak swoje dzieci, tak jakby rządził nimi władca. Teraz, jeśli despot rządzi dobrostanem badanych, to on jest

„życzliwy” despot, gdy tak, jakby traktuje ich jak swoich niewolników i używa ich dla własnej korzyści, zamienia się w tyrana. Despot po grecku oznacza głowę rodziny, która rządzi dziećmi rodziny lub grupą niewolników. Ale tyran, również pierwotnie greckie słowo, oznacza głowę państwa lub rządu. Jeśli stan poddanych tyrana i despota jest taki sam, linia rozróżnienia między nimi jest zamazana.

W opinii zarówno Platona, jak i Arystotelesa monarchia byłaby traktowana jako królewska, gdy władca lub król rządzi dla dobra poddanych, a traktowana byłaby jako tyrania, gdy król używałby poddanych dla własnego dobra. Arystoteles w swojej dyskusji na temat tyranii przez nielicznych i wielu argumentował, że w monarchii król może stać się tyranem, podobnie w oligarchii, bogatej i pozbawionej prawa demokracji, biedni mogą stać się despotyczni.

Historia pokazała, że ​​władca dysponujący absolutną władzą może być jednocześnie życzliwym despotą i tyranem, ponieważ niektóre jego działania są uciążliwe wobec poddanych, a ponieważ pewne działania mogą być uważane przez badanych za sprzyjające ich dobrobytowi, ale w obu przypadkach władca powinien zastosować swoją własną zasadę bez żadnego wsparcia legislacyjnego.

Można więc zobaczyć, że określenie tyrania jest ciche, trudne do precyzyjnego zdefiniowania. Niektórzy autorzy używali go jako synonimu despotyzmu, niektórzy dokonali rozróżnienia między nimi, niektórzy używali tego terminu tylko w odniesieniu do monarchii, a niektórzy kojarzyli go z innymi formami rządów.

streszczenie

Chociaż terminy tyrania i despotyzm były często używane zamiennie, oba tak naprawdę różnią się znaczeniem. Zarówno tyran, jak i despot rządzą poddanymi według własnego fiat, ale despotyzm może być życzliwy, ale tyrania nigdy nie może być życzliwa. Jeśli warunki poddanych tyrana są podobne do warunków niewolników pod despotą, linia podziału między nimi jest zatarta.