Różnica między klasą średnią a klasą robotniczą

To, czy osoba, rodzina lub grupa ludzi należy do określonej klasy społecznej, przypisuje się ich dochodom, bogactwu, władzy i pozycji w społeczeństwie. Nie ma jasnej definicji różnych klas społecznych. Lepiej nie myśleć o tych warunkach według ścisłych zasad. Mówiąc ogólnie, klasy te są generalnie powiązane z dochodami i zasobami, ale normalne jest, że ludzie przemieszczają się między nimi przez całe życie. Osoba urodzona w klasie robotniczej może w pewnym momencie życia przejść do klasy średniej. Nadal bardzo korzystne jest zrozumienie wzorców zachowań tych klas z różnych powodów: z psychograficznego i demograficznego punktu widzenia, do badań społeczno-ekonomicznych, a nawet działań marketingowych i promocyjnych w świecie biznesu.

Klasa pracująca

Do tej klasy należą osoby, grupy i rodziny, które można ogólnie scharakteryzować jako nieposiadające żadnego wykształcenia wyższego lub mieszkające w wynajętych domach. Jeśli ktoś z klasy robotniczej ma własny dom, zwykle nabył go po zgromadzeniu oszczędności przez długi okres. Nawet wtedy prawdopodobnie mieszkali w domu przez dłuższy czas, a dom może być przestarzały lub zniszczony. Członkowie klasy robotniczej są zwykle zatrudnieni na stanowiskach manualnych, niewykwalifikowanych lub pół-wykwalifikowanych w miejscach pracy, w których mają niewielką lub żadną kontrolę. Ten brak kontroli wiąże się z niewielkim lub zerowym wykształceniem wyższym, brakiem dostatecznej kontroli w miejscu pracy i niemożnością zgromadzenia tylu zasobów. Jest to wyraźne porównanie z dużo lepiej wykształconą i profesjonalną klasą średnią, która cieszy się lepszym statusem w miejscu pracy i w społeczeństwie. Klasa robotnicza w żadnym wypadku nie jest jednorodną grupą, jeśli chodzi o wartości, religię, kulturę lub skłonności polityczne. W Stanach Zjednoczonych jednak składa się głównie z białych, choć do tej grupy należy wiele osób innych ras i wiele kobiet należących do różnych grup etnicznych. Jeśli porównamy tę grupę do klasy średniej pod względem przywiązania do ich tożsamości religijnej i etnicznej, osoby należące do tej grupy wydają się mieć silniejsze powiązania z tymi tożsamościami. 1 Co ciekawe, ugrupowanie niższej klasy średniej, które podobno jest szczeliną ponad klasą robotniczą i jest bardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o edukację, dochód i bezpieczeństwo pracy, często zbliża się do klasy robotniczej lub czasami pokrywa się z nią.

Klasa średnia

Ta klasa składa się z osób, które normalnie mają wykształcenie wyższe i są zaangażowane w pracę zawodową. Wiele osób z klasy średniej osiągnęło nawet wysokie stanowiska w miejscach pracy, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Członkowie klasy średniej mogą zatem pozwolić sobie na wykształcenie wyższe w państwowych, prywatnych lub zawodowych uczelniach i mają 4-letnie licencjat. Zazwyczaj są właścicielami domu i mogą przejść po drabinie, aby pozwolić sobie na ładniejszy i wygodniejszy dom. Mogą kontrolować swoje życie, nawet liczbę godzin, jaką muszą przepracować w ciągu tygodnia. W swoich miejscach pracy zajmują stanowiska wymagające nadzoru wielu innych pracowników. Jeśli chodzi o wolność finansową i bezpieczeństwo ekonomiczne, mają one znaczne bezpieczeństwo ekonomiczne, które dodaje komfort ich życiu. Osoby i rodziny należące do klasy średniej reprezentują różne wartości, religie, kultury i skłonności polityczne. W Stanach Zjednoczonych klasa średnia jest nieproporcjonalnie biała. Wyższe warstwy klasy średniej, powszechnie określane jako wyższa klasa średnia, zwykle mogą sobie pozwolić na takie luksusy, jak podróżowanie w celach wypoczynkowych oraz luksusowe produkty i usługi. 1

Badania akademickie i zawodowe

Centrum studiów klasy robotniczej na Uniwersytecie Stanowym w Youngstown był pierwszym ośrodkiem akademickim i interdyscyplinarnym w Stanach Zjednoczonych, który podjął się zadania zrozumienia i pokazania światu kultury klasy robotniczej. Centrum nie zgadza się z szeroko zakrojonymi definicjami, twierdząc natomiast, że klasy robotniczej nie można stereotypować jako wyłącznie robotników o niebieskich kolorach i ich rodzin. Według centrum klasa robotnicza jest o wiele bardziej zróżnicowana i tradycyjnie tak była. Niezależnie od tego, czy chodzi o rasę, religię, zawód czy położenie geograficzne, centrum stwierdza na swojej stronie internetowej, że klasa robotnicza nie pasuje do żadnego z tych pól. 2)

Kryteria podziału klasy

Podziały klas, zgodnie z CWCS, zależą od ekonomii. Kwota zarobiona przez jednostkę i charakter jej pracy regulują przede wszystkim włączenie do dowolnej klasy. W ten sposób dedukcje centrum zgadzają się z tym, co opisano wcześniej - że następujące kryteria determinują włączenie do klasy:

  • Edukacja,
  • dochód,
  • bogactwo i
  • umiejętność kontrolowania pracy innych ludzi.

Czynniki te determinują głównie włączenie danej osoby do tej lub innej klasy. W związku z tym każdy, kto pracuje na podstawie stawki godzinowej i jest nadzorowany przez kogoś innego, należy do klasy robotniczej. Zarówno fizyczni robotnicy przemysłowi, pracownicy biurowi w biurach i restauracjach itp., Jak i pracownicy punktów sprzedaży detalicznej są częścią klasy robotniczej. W przeciwieństwie do nich, każdy, kto zarabia wynagrodzenie i pełni rolę nadzorczą w miejscu pracy, należałby do klasy średniej. Możemy zatem stwierdzić, że wielu pracowników średniego szczebla pracujących dla małych, średnich lub dużych organizacji, kierowników sklepów detalicznych, nauczycieli i wielu specjalistów pracujących w zawodzie lekarza byłoby zaklasyfikowanych jako należące do klasy średniej. Właściciele i przedsiębiorcy byliby wyższą klasą, tj. Wyższą klasą, szczególnie jeśli ich zarobki lub pensje plasują ich w pierwszej lub drugiej części gospodarstw domowych. 2)

Dywizje klasowe w grze

Zajęcia mają również konotacje polityczne. Mogą tworzyć podziały między ludźmi i lojalność między grupami. Zainteresowania kierownicze w miejscu pracy są czasami sprzeczne z interesami pracowników. Mogą dążyć do uzyskania jak największej siły roboczej przy możliwie najmniejszych kosztach. Z drugiej strony pracownicy chcieliby uzyskać maksymalne możliwe wynagrodzenie za możliwie najniższą ilość pracy. Obie grupy muszą dojść do kompromisu, który określa równowagę w miejscu faktycznej pracy. Przepisy i zasady rządowe mogą mieć wpływ na jedną klasę bardziej niż na inną. Zajęcia są również powiązane z „kulturą” zgodnie z badaniami ośrodka.

Klejenie w obrębie klasy

Rodziny, sąsiedzi, społeczności i współpracownicy klasy robotniczej mają silniejszą więź w porównaniu z klasą średnią. Podczas gdy większy nacisk kładzie się na samorealizację i rozwój osobisty u osób z klasy średniej, osoby należące do klasy robotniczej zwykle bardziej koncentrują się na codziennych sprawach. Na myślenie, które panuje wśród ogółu społeczeństwa na temat różnych klas i ich stosunek do nich, ma również wpływ kultura ogólna i to, o czym mówi się o tych klasach w telewizji i radiu. 2)

Unikaj szerokich definicji

Należy jednak unikać szerokich definicji. Trudno byłoby zdefiniować kierowcę ciężarówki jako należącego do klasy robotniczej lub średniej. Może być właścicielem kierowcy ciężarówki. Co więcej, prosty niezrzeszony pracownik może zarabiać 8–9 USD za godzinę, podczas gdy pracownik związkowy może zarabiać dwa razy więcej. W związku z tym czasami klasyfikowanie osób według pracy i dochodów może być mylące. Tak więc różnorodność i złożoność zajęć jest trudna do uchwycenia, szczególnie na peryferiach. Niezależnie od tego, istnieją cechy wspólne między ludźmi w klasie robotniczej, i to samo dotyczy klasy średniej. Ludzie z klasy robotniczej są silnie związani z rodzinami i społecznościami. W miejscu pracy są bardziej narażeni na zagrożenia związane z zawodem w porównaniu do swoich odpowiedników z klasy średniej. Czasami są również stereotypowo negatywne również w społeczeństwie. Ich głównym zmartwieniem jest ich ograniczona edukacja, ponieważ jest to jedyny czynnik, który wpływa na ich przyszłość bardziej niż cokolwiek innego. W sensie politycznym reprezentują jednak spory blok wyborczy. 2)

Wpływ kryzysu gospodarczego na klasy

W swoim artykule w Global Research profesor James Petras zauważa, że ​​nawet po długotrwałym kryzysie gospodarczym w latach 2008–2011 klasa robotnicza nie uciekła się do masowych powstań, protestów narodowych ani oporu. Chociaż może się to wydawać paradoksalne, warto zauważyć, że zarówno klasa pracująca, jak i klasa średnia zostały mocno dotknięte w tym okresie, powodując utratę pracy, wynagrodzeń, świadczeń i hipotek itp. Jednak obie klasy nie wydają się być dotknięte tymi problemami masowo lub hurtem. Nawet w obrębie pewnej klasy, niektórzy ludzie prawdopodobnie zostali dotknięci negatywnie, podczas gdy inni skorzystali. Co ciekawe, zrzeszeni pracownicy publiczni skorzystali więcej niż prywatni pracownicy, którzy musieli stawić czoła surowszym podatkom. 3)

Klasę robotniczą i klasę średnią można zatem ogólnie podzielić; jednak zawsze będą pewne zamieszanie i nakładanie się, a czasami obie klasy mogą być poddane siłom gospodarczym w podobny sposób. Chociaż może się wydawać, że klasa robotnicza jest mocniej uderzona, zrzeszony pracownik jest często wyjątkiem od tego uogólnienia. Podstawowa różnica polega na tym, że każda grupa ma dostęp do edukacji na studiach, co przekłada się na inne, większe różnice, które dzielą te dwie klasy dalej.