Operacje
Podczas rewizja i ocena są zarówno środkami do oceny procesów, produktów i wskaźników, istnieją różnice między audytami i ocenami pod względem tego, dlaczego są one przeprowadzane, a metodologią przeprowadzania oceny....
Zapewnienie jakości jest proces zorientowany i koncentruje się na wadach zapobieganie, podczas kontrola jakości jest produkt zorientowany i koncentruje się na wadach identyfikacja. Wykres porównania Tabela porównawcza kontroli jakości a...