Franchising vs. Licencjonowanie

Dla firmy, która chce się rozwijać, franchising i koncesjonowanie są często atrakcyjne FranczyzaKoncesjonowanieZarządzany przez Prawo papierów wartościowych Prawo umów Rejestracja wymagany Nie wymagane Prawa terytorialne Oferowany franczyzobiorcy Nie zaoferowano; licencjobiorca może sprzedawać podobne licencje i produkty na tym samym obszarze Wsparcie i szkolenie Dostarczone przez franczyzodawcę Nie dostarczone Płatności licencyjne tak tak Stosowanie znaku towarowego / logo Logo i znak towarowy zachowane przez franczyzodawcę i używane przez franczyzobiorcę Może być licencjonowany Przykłady McDonalds, Subway, 7-11, Dunkin Donuts Microsoft Office kontrola Franczyzodawca sprawuje kontrolę nad franczyzobiorcą. licencjodawca nie sprawuje kontroli nad licencjobiorcą

Treść: Franczyza kontra licencjonowanie

 • 1 Definicja
 • 2 uzgodnienia
 • 3 zalety
 • 4 rzeczy do rozważenia
  • 4.1 Implikacje prawne
 • 5 przykładów
 • 6 referencji
Pierwsza seria McDonalds została otwarta przez Raya Kroca 16 kwietnia 1955 roku. To była dziewiąta McDonald's Drive-In w USA.

Definicja

Definicja franczyzy FTC (Federalnej Komisji Handlu) obejmuje trzy „nogi”:

 1. Towary i / lub usługi Franczyzobiorcy mają być oferowane i sprzedawane pod znakiem towarowym Franczyzodawcy
 2. Franczyzodawca wymaga od franczyzobiorcy dokonania minimalnej płatności w wysokości 500 USD lub więcej, oraz
 3. Franczyzodawca utrzymuje znaczącą kontrolę nad metodami operacyjnymi franczyzobiorcy lub zapewnia znaczącą pomoc.

Definicja jest ważna, ponieważ franczyzy są objęte prawem papierów wartościowych, podczas gdy licencje są objęte prawem umów. Niektóre umowy licencyjne mogą ostatecznie prowadzić do niezamierzonych umów franczyzowych.

Licencja zapewnia po prostu osobie fizycznej lub firmie prawo do korzystania z licencjonowanych materiałów lub do robienia czegoś, co w innym przypadku byłoby uznane za nielegalne. Jest to szczególnie powszechne w przypadku własności intelektualnej.

Ustalenia

Typowa franczyza obejmuje prawa do znaku towarowego, nazw handlowych, logo, patentów, tajemnic handlowych i know-how firmy. Obejmuje licencję na korzystanie z systemu biznesowego, obowiązek dzielenia się zmianami i ulepszeniami oraz prawo franczyzodawcy do określania sposobu działania firmy. Można je podzielić na „nazwę zwyczajową”, która daje pozwolenie na znak towarowy, „część opłat”, określającą, ile należy zapłacić, aby rozpocząć działalność, oraz „część operacyjną i marketingową”. Wszystkie systemy wewnętrzne muszą być znormalizowane w ramach franczyzy. Trwają dłużej i kosztują więcej niż licencje.

Umowa licencyjna może zostać zakończona w ciągu tygodnia.

Zalety

Posiadanie franczyzy pozwala na samozatrudnienie przy jednoczesnym inwestowaniu w sprawdzony system ze szkoleniem i wsparciem. Daje gotową bazę klientów i często zawiera listy klientów. Istnieje mniejsze ryzyko niepowodzenia, trwających badań i rozwoju oraz pół-monopol na pewnym terytorium. W przypadku franczyzodawców franczyza pozwala im rozwinąć działalność przy mniejszych inwestycjach niż samodzielne otwieranie nowych lokalizacji.

Licencja pozwala licencjobiorcy na korzystanie, tworzenie i sprzedaż pomysłu, projektu, nazwy lub logo za opłatą. Są korzystne dla licencjodawców, ponieważ pozwalają im na poszerzenie zasięgu działalności bez konieczności inwestowania w nowe lokalizacje i sieci dystrybucji.

Rzeczy do rozważenia

Kupując franczyzę, biznesmen powinien spojrzeć na bilanse i wyniki finansowe i porównać je z podobnymi franczyzami w podobnych obszarach. Powinni przeprowadzić wyszukiwanie dostępności marki i zbadać kwestie własności intelektualnej, takie jak własność patentu.

Każdy, kto sprzedaje franczyzę, powinien upewnić się, że chroni swoją własność intelektualną i tworzy obszerne instrukcje pracy i programy konserwacji.

Każdy, kto sprzedaje licencję, powinien upewnić się, że jego własność intelektualna jest chroniona prawem i określić, jakie prawa przyznaje licencjobiorcy.

Konsekwencje prawne

Franczyza jest objęta prawem papierów wartościowych, ponieważ franczyzodawca kontroluje sposób prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę. Dlatego franczyzodawca kontroluje, czy franczyzobiorca zarabia pieniądze. Tak więc rząd wymaga, aby franczyzy były zarejestrowane, a franczyzodawcy ujawniać wszelkie ryzyko potencjalnym franczyzobiorcom.

Niezamierzone franczyzy

Porozumienie licencyjne może „wpaść” w niezamierzoną strukturę franczyzy, jeśli umowy licencyjne są źle sporządzone lub jeśli licencjodawca niewłaściwie kontroluje działalność gospodarczą licencjobiorcy. W takiej sytuacji licencjodawca musi albo (a.) Natychmiast zastosować się do przepisów dotyczących franczyzy lub (b.) Ponownie dostosować operacje, aby były zgodne z prawem licencyjnym i uniknąć przepisów franczyzowych.

Przykłady

Przykłady franczyzy obejmują McDonalds, Subway, 7-11 i Dunkin Donuts.

Przykłady licencji obejmują firmę stosującą projekt popularnej postaci, np. Myszka Miki, na ich produktach. Innym przykładem może być producent odzieży, taki jak Życie jest dobre udzielanie licencji na projekty i markę w danym kraju lokalnej firmie. Może również dotyczyć korzystania z oprogramowania, np. firma korzystająca z pakietu Microsoft Office na swoich komputerach.

Bibliografia

 • Licencjonowanie i franchising - Centrum UE ds. Promocji importu z krajów rozwijających się
 • Franchising i licencjonowanie - czym one są? i jak możesz z nich skorzystać? - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
 • Franczyza - Wikipedia
 • Licencjonowanie - Wikipedia