Różnica między motywem a motywem

Na świecie są setki i tysiące pisarzy, którzy piszą we wszystkich gatunkach, formach i kategoriach językowych, ale niektóre książki wyróżniają się na tle innych ze względu na historię lub styl autora. Dobre pisanie w pełni angażuje czytelnika i przenosi go w historię i okoliczności. Wiadomości lub artykuły informacyjne mogą nie wymagać wiele ozdób, ponieważ omawiana kwestia lub historia musi być przedstawiona w przejrzysty i bezpośredni sposób. Jeśli jednak jest to twórcze dzieło, a zwłaszcza fikcja, pisarz musi wchłonąć czytelnika na stronach książki i sprawić, by poczuł się jak w jednej postaci z bohaterami lub sytuacjami. Aby to zrobić, ma do dyspozycji wiele narzędzi literackich, aby urozmaicić swoją pracę i uczynić ją porywającą, interesującą i bardzo wiarygodną.

Co to jest urządzenie literackie?

Urządzenie literackie to pomoc językowa używana przez pisarza, aby dodać pikanterii, dramatu i ekscytacji swojemu pismu oraz wciągnąć czytelnika do wyobrażonego świata lub okoliczności, które stworzył poprzez swoje pisarstwo. Istnieją setki takich urządzeń literackich, a autor może swobodnie wybierać w zależności od stylu pisania i gatunku. Niektóre powszechnie używane urządzenia literackie to Similes, Metafory, Alegoria, personifikacja, Oxymoron itp. Przyjrzyjmy się dwóm nierzadko omawianym, ale jednak ważnym szczegółom urządzeń literackich: Motyw i Temat.

Jaki jest motyw?

Motywem jest powtarzający się wzór w pracy pisemnej, która pomaga wzmocnić główny temat. Może być konkretny lub symboliczny i pokazuje, jak wzmacnia pomysły lub motyw przewodni. Motywem może być temat, pomysł, obraz lub wydarzenie, które pisarz wprowadza w regularnych odstępach czasu, aby podkreślić pewne wydarzenia lub pomysły. W kategoriach laika możemy powiedzieć, że motywy są zauważalnie powtarzanymi wskazówkami wskazującymi na to, co dzieje się w historii. Książę Urocze, piękne dziewice, nikczemne macochy, szczęśliwe zakończenia - wszystko to przykłady motywów z bajek.

Zrozumienie tematu

Każdy utwór ma swój cel. Pisarz chce przekazać coś czytelnikowi - pomysł, proces myślowy lub koncepcja. Robi to poprzez swój motyw. Temat nie jest fabułą ani chronologią wydarzeń; jest znacznie szerszy niż to. Historia może mieć jeden lub więcej tematów, które pisarz chce przekazać czytelnikowi i połączyć się z nimi. Tematem może być śmierć, miłość, samotność, przyjaźń, honor, emancypacja kobiet itp.

Różnica między motywem a motywem

Ponieważ zarówno Motyw, jak i Motyw są bardzo podobne i ściśle ze sobą powiązane, trudno jest łatwo je odróżnić. Oto kilka wskazówek ułatwiających zrozumienie:

  • Temat jest dominującą ideą w każdym napisanym utworze, podczas gdy motyw jest powtórzeniem pewnych wzorów, pomysłów lub obrazów w celu wzmocnienia głównego tematu.
  • Temat jest szerszy niż motyw. Na przykład, jeśli motywem przewodnim książki jest miłość, motywy mogą być w postaci dobrze wyglądającego bohatera, wrażliwej bohaterki, chemii między nimi itp..
  • Autor wykorzystuje motywy do podkreślenia tematu swojej historii.

Jeśli pisarz bierze zemsta jako swój motyw podkreśli go za pomocą powiązanych motywów, takich jak popełnienie przestępstwa, krzywda, osoba cierpiąca, zemsta bohatera planującego - wszystkie wskazówki do głównego tematu pisania.

Podsumowując, można porównać temat pisma do piękna tkanina. Kolor i wygląd materiału zależy od motywu. Motywy są jak wzory przeplatane wzdłuż tkaniny, zgodnie z głównym motywem. Na przykład, jeśli tematem tkaniny są meksykańskie pochodzenie etniczne, motywy będą miały podobne wzory, takie jak słońce, symbole azteckie, bolerki itp. Nie są takie same, ale jeden pomaga zaakcentować drugi.