Joist vs. Truss

Legary są używane w podłogach i jako podpora kolumny. Legar (zwany także Bandsill) wytrzymuje obciążenie, na które podłoga jest zbudowana. To jest jak szkielet budynku. Kratownice są wielu rodzajów; najprostszy jest kratownica płaska który jest używany jako LegarKratownicaPosługiwać się Używany w podłogach i jako podpora kolumny. Legar podtrzymuje obciążenie, na które jest zbudowana podłoga. Kratownica służy do podparcia dachu.

Struktura

Legary są zwykle wspierane przez belki i powtarzają się co kilka stóp w strukturze budynku. Wymagana głębokość legara zależy od rozpiętości między konstrukcjami wsporczymi. Podstawową zasadą obliczania głębokości drewnianego legara podłogowego dla nieruchomości mieszkalnej jest połowa rozpiętości w stopach plus dwa cale; na przykład głębokość legara wymagana dla rozpiętości 14 stóp wynosi 9 cali.

Głębokość kratownicy lub wysokość między górnymi i dolnymi cięciwami sprawia, że ​​jest to skuteczna forma konstrukcyjna. Solidny dźwigar lub belka o równej wytrzymałości miałaby znaczny ciężar i koszt materiału w porównaniu do kratownicy. Dla danej długości przęsła głębsza kratownica będzie wymagała mniej materiału w cięciwach i większego materiału w pionach i przekątnych. Optymalna głębokość kratownicy zmaksymalizuje wydajność.[1]

Bibliografia

  • Legar - Wikipedia
  • Kratownica - Wikipedia