Estar vs. Ser

Estar i Ser to oba hiszpańskie czasowniki, na które można swobodnie przetłumaczyć EstarSerUżywa Pozycja, lokalizacja, akcja, stan i emocje (MIEJSCE) Opis, zawód, charakterystyka, czas, pochodzenie i związek (LEKARZ) Ramy czasowe Chwilowy Stałe lub długoterminowe Odnosi się do Stan rzeczownika Esencja rzeczownika

Zawartość: Estar vs Ser

 • 1 Różnica w znaczeniu
 • 2 Obecny czas koniugacji
 • 3 przykłady
  • 3.1 Przykłady estar
  • 3.2 Ser przykłady
 • 4 referencje
ser o no ser

Różnica w znaczeniu

Estar służy do wskazywania stanów tymczasowych. Te atrybuty można zapamiętać za pomocą akronimu MIEJSCE: pozycja, lokalizacja, akcja, stan i emocje. Obejmują one, czy ktoś siedzi lub stoi, gdzie się aktualnie znajduje, co aktualnie robi, a także stany fizyczne, psychiczne i emocjonalne, takie jak zmęczenie lub smutek.

Ser służy do wskazania trwałych (lub przynajmniej długoterminowych) atrybutów rzeczownika. Te atrybuty można zapamiętać za pomocą akronimu LEKARZ: Opis, zawód, charakterystyka, czas, pochodzenie i związek. Należą do nich nazwiska i opisy fizyczne, kariera, osobowość, pora dnia lub wiek, miejsce urodzenia oraz status krewnych lub przyjaciół.

Czas teraźniejszy

Estar Ser
jestemEstoySoja
Ty jesteśEstasEres
On ona ono jestEstaEs
JesteśmyEstamosSomos
Ty pl. sąEstaisWięc jest
Oni sąEstanSyn

Przykłady

Przykłady Estar

 • Mi Abuela esta sentada. Moja babcia siada.
 • Estamos leyendo los periodicos. Czytamy gazety.
 • Estoy triste. jestem smutna.

Przykłady serów

 • ty soja Paweł. Jestem Paul.
 • Mi Padre es jardinero. Mój ojciec jest ogrodnikiem.
 • Syn las cinco y veintecinco. Jest piąta dwadzieścia pięć.

Bibliografia

 • http://www.spanishdict.com/answers/100040/ser-and-estar
 • http://www.studyspanish.com/lessons/serest1.htm