Loose vs. Lose

Lose i Loose są często używane nieprawidłowo.

Stracić odnosi się do utrata. mogę zgub moje klucze, lub stracić grę w tenisa, lub straciłem rozum; lub stracić potencjalne przychody. Słowo „przegrany” jest także slangiem określającym nieprzystosowanie, szczególnie kogoś, kto rzadko odnosi sukcesy w pracy, relacjach osobistych itp..

Luźny, z drugiej strony jest przeciwieństwem ciasnego. Na przykład, śruby były luźne, więc krzesło rozpadło się, gdy usiadł na nim Humpty Dumpty. Słowo „Loose” jest czasem używane również do oznaczenia moralnej dekadencji (jak w luźny charakter).

Wykres porównania

Tabela porównawcza przegranych i przegranych
LuźnyStracić
Znaczenie Nie Ciasne Związane z przegraną (nie wygrać, zgubić lub nie zarobić)