Ciepło a temperatura

Ciepło i temperatura są powiązane i często zdezorientowane. Więcej ciepła zwykle oznacza wyższą temperaturę.

CiepłoTemperaturaDefinicja Ciepło to energia przekazywana z jednego ciała do drugiego w wyniku różnicy temperatur. Temperatura jest miarą gorąca lub zimna wyrażoną w dowolnej z dowolnych skal, takich jak Celsjusz i Fahrenheit. Jednostka Dżule Kelvin, Celsjusz lub Fahrenheit Symbol Q T. Jednostka SI Dżul kelwin Cząsteczki Ciepło jest miarą liczby atomów w substancji pomnożonej przez ilość energii, jaką posiada każdy atom. Temperatura jest związana z szybkością przemieszczania się atomów w substancji. „Temperatura” obiektu przypomina poziom wody - określa kierunek, w którym przepłynie „ciepło”. Umiejętność wykonywania pracy Ciepło ma zdolność wykonywania pracy. Temperatury można używać tylko do pomiaru stopnia ciepła.

Zależność między ciepłem a temperaturą

W poniższym filmie Derek Muller z Veritasium idzie na ulice, aby pokazać nieznajomym, jak dwa przedmioty mogą mieć tę samą temperaturę, ale przewodzą ciepło inaczej, dlatego uczucie cieplejszy lub chłodniejszy w dotyku.

Bibliografia

  • Heat - Encyklopedia Britannica
  • Temperatura - Encyklopedia Britannica
  • Ciepło - Wikipedia
  • Mit o punkcie wrzenia