Koszt stały a koszt zmienny

Biznes wiąże się z dwoma rodzajami Łączne kosztyKoszty zmienneWprowadzenie (z Wikipedii) W ekonomii koszty stałe są wydatkami biznesowymi, które nie zależą od poziomu towarów lub usług wytwarzanych przez firmę. Koszty zmienne to wydatki, które zmieniają się proporcjonalnie do działalności firmy. Koszt zmienny to suma kosztów krańcowych we wszystkich wyprodukowanych jednostkach. Można to również uznać za koszty normalne.